بالا
 

خدمات در امور تامین اجتماعی

آشنایی با خدمات ما در خصوص امور کار و تامین اجتماعی

رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی

تنظیم لایحه دفاعیه در پرونده های بیمه ای ازمرحله بدوی تا دیوان عدالت اداری

قبول وکالت انجام کلیه امورات پرسنلی و شرکتی نزد سازمان تامین اجتماعی

مشاور نحوه تنظیم اسناد حسابداری و ثبتهای لازم از منظرتأمین اجتماعی

مشاوره در خصوص انواع مسائل بیمه تامین اجتماعی اشخاص حقیقی وحقوقی

رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» در جلسه سی و نهم مورخ ۱۳۹۶.۰۴.۲۶ به استناد مفاد مصوبه شماره ۸۵۰۰۱/ت۵۲۴۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۴.۰۶.۳۱ هیات محترم وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال، در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب نمود؛

رسیدگی به

لیست حقوق و دستمزد

تأمین اجتماعی باید لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت،رسیدگی و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی بود، مراتب را ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول نماید.

مطالبه حق بیمه

در صورت شکایت

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.

در موارد عدم ارایه پیمان‌ها

بازرسی مندرجات دفاتر قانونی

در موارد عدم ارایه پیمان‌ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود.

بازرسی مندرجات دفاتر

در بازه یکسال

بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.

نگهداری لیست بیمه شدگان

در سامانه الکترونیک

سازمان تأمین اجتماعی مکلف است لیست بیمه شدگان را به تفکیک کارگاه‌های محل اشتغال در یک سامانه الکترونیک نگهداری نماید. تمامی طرف‌های قرارداد مکلفند لیست بیمه‌شدگان و پیمان‌های خود را در سامانه مزبور ثبت نمایند.