بالا
 

خدمات مالیاتی

خدمات مشاوره مالی و مالیاتی

از آنجایی که پرداخت مالیات یک وظیفه ی قانونی است و البته برای اینکه کسب و کار شما مشمول جریمه های مالیاتی نگردد، در جلسات مشاوره مالی و مالیاتی تمامی نکات مرتبط با پرداخت مالیات که لازم است شما از آن مطلع باشید و انها را رعایت نمایید ، برایتان شرح داده خواهد شد.

۷۸

خدمات تخصصی در زمینه مالیات و مشاوره مالیاتی

آموزش نحوه صحیح محاسبه جرائم مالیاتی و راهکارهای قانونی کسر و بخشودگی جرائم

آموزش نحوه محاسبه صحیح انواع مالیات بردرآمد

قوانین کاربردی مربوط به ارزش افزوده

قوانین کاربردی مربوط به گزارشات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر

خدمات مالیاتی

ارائه بهترین مشاوره مالیاتی در زمینه راهکارها و معافیت های مالیاتی- تحریر دفاتر قانونی-تهیه و تنظیم اظهارنامه عملکرد-دفاع مالیاتی در کشور ما ، مدیران واحدهای تجاری علاوه بر صرف هزینه های بالا برای پاسخگویی به قوانین وضع شده با عدم آگاهی مناسب از آن موجبات ضرر و زیان خود را فراهم نموده، عقیده ما بر این است : کسب و کار موفق با حساب و کتاب مرتب با نیروهای متخصص و مجرب و آشنا به قوانین مالیاتی مشغول به ارائه خدمات به شرح زیر می باشد

h2-singleimg-1-2
آئین نامه تحریردفاتر قانونی و علل رد دفاتر و راههای پیشگیری از آن
نحوه صحیح نوشتن اظهار نامه مالیاتی بگونه ای که علیه خود مودی قابل استفاده نباشد
حقوق مودی مالیاتی و تکالیف کارکنان ادارات مالیاتی در قبال ارباب رجوع و مودیان و راههای احقاق این حقوق قانونی و پایه ای
آموزش آئین نامه دادرسی مالیاتی و مراحل اجرایی آن و ...
مهلت قانونی تسلیم اظهار نامه های مالیاتی مربوط به هرفصل .
معافیت سالیانه و شرایط بهره مندی از آن
انواع معافیت های مالیاتی و شرایط شمول آنها
ارائه مشاوره رایگان در پاسخ به سوالات تلفنی هموطنان
معرفی کارشناسان خبره معتبر به متقاضیان انجام قراردادهای خصوصی در زمینه مالیات
راهنمایی در نحوه انجام امور اداری مربوط به ادارات امور مالیاتی کشور
راهنمایی در حل مشکلات قانونی
راهنمایی در نگارش و تنظیم لایحه دفاعی برای هیئت های حل اختلاف مالیاتی ( بدوی - تجدیدنظر )
راهنمایی در نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی
راهنمایی در نحوه تنظیم فهرست خرید و فروش های فصلی
برگزاری دوره های آموزشی فشرده برای حسابداران بخش خصوصی

جزئیات آموزش آئین نامه دادرسی مالیاتی و مراحل اجرایی آن و ...

 1. مالیات املاک و مستغلات (مالیات اجاره – نقل و انتقال – بساز و بفروشی ) .
 2. مالیات مغازه ( مالیات سرقفلی – مالیات اجاره – مالیات نقل و انتقال )
 3. مالیات بر ارث
 4. مالیات حقوق
 5. مالیات اشخاص حقوقی ( شرکتها )
 6. مالیات اشخاص حقیقی ( مشاغل )
  • صاحبان مشاغل موضوع بند ( الف ) ۹۵
  • صاحبان مشاغل موضوع بند ( ب ) ۹۵
  • صاحبان مشاغل موضوع بند ( ج ) ۹۵
 7. مالیات بر درآمد اتفاقی
 8. مالیات بر انحلال شرکت ( مأخذ محاسبه و اظهارنامه مربوط به آن)

موارد کاربردی آموزشی

موارد کاربردی

 • نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م
 • نرخ محاسبه مالیات شرکتها
 • نرخ محاسبه مالیات برارث
 • نرخ محاسبه مالیات املاک واجاره بها
 • نرخ محاسبه مالیات سرقفلی (حق واگذاری) وشرایط شمول آن
 • نرخ محاسبه مالیات نقل وانتقال سهام
 • هزینه های قابل قبول و ارتباط آن با استعلامات اداری- مالی
 •  آیین نامه تحریر دفاتر قانونی

مقررات عمومی آیین نامه تحریر دفاتر قانونی

مراحل رسیدگی مالیاتی وحدوداختیارات هرمرحله:

مهلت های قانونی در بخش مالیات
۱- مهلت قانونی رسیدگی به پرونده مالیاتی و ابلاغ آن
۲- مهلت قانونی اعتراض به برگ تشخیص مالیات
۳- مهلت قانونی توافق با اداره امور مالیاتی
۴- مهلت قانونی اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف بدوی
۵- مهلت قانونی اعتراض به رأی هیئت حل اختلاف تجدید نظر

 • اضافه پرداختیها و راهکارهای استرداد مالیات پرداخت شده
  مرورزمان
 • تکالیف حسابدار وجرائم عدم انجام آنها در مهلت قانونی
 • حقوق مودی(ارباب رجوع) و وظایف کارکنان مالیاتی
 • علت محرومیت از تمام معافیتها وشرایط شمول آن

بر اساس قوانین مالیات های مستقیم ایران، بی شک آگاهی مودیان از قانون مالیات های مستقیم کمک شایانی به آنان درعمل به وظایف قانونی و بهره مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان در نظر گرفته می نماید. مضاف بر اینکه عدم انجام تکالیف فوق موجب تعلق جرایم و محرومیت از معافیت های مالیاتی نیز می گردد.
از این رو در این بخش به اهم وظایف مودیان مشمول مالیات های مستقیم ( مالیات تکلیفی ) با ذکر نکات حائز اهمیت برای تسریع در روند انجام امور مالیاتی مودیان گرامی را خواهیم پرداخت.

مؤدی بایستی حتما در متن نامه اعتراض به برگ تشخیص مالیات، نماینده خود را انتخاب کند در غیر این صورت در روز تشکیل هیات حق انتخاب نماینده نخواهد داشت و سازمان امور مالیاتی به انتخاب خود یک نفر را بعنوان نماینده وی جهت انجام امور مالیتی انتخاب خواهد کرد.