بالا
 

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه مالیات نیست

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه مالیات نیست

مزایایی که مشمول کسر حق بیمه نیست به شرح زیر است :
۱- بازخرید ایام مرخصی (در حدود مقرر در ماده ۶۴ قانون کار).
۲- هزینه سفر و فوق العاده ماموریت به شرط ارائه مستندات و مدارک مثبته از قبیل حکم ماموریت ، بلیط رفت و برگشت ، تصاویر روادید و گذرنامه و….
۳- کمک هزینه عائله مندی (حق اولاد) حداکثر تا میزان قابل پرداخت طبق ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی
۴- حق همسر به کارکنان در موسسات مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت و جایگزین آنها.
۵- عیدی طبق قانون کار و پاداش نهضت سوادآموزی
۶- کمک هزینه مسکن و خواروبار در ایام بیماری.
۷- حق شیر و حق تضمین (کسر صندوق)
۸- خسارت اخراج و مزایای پایان خدمت (حق سنوات).
۹- شاغلین تحت پوشش سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی دولتی(در صورت ارائه مستندات و مدارک مثبته)

نظری ثبت نشده است.

ارسال پاسخ