بالا
 

مشاوره در کار و تامین اجتماعی

 • طرح دعوی خذ سنوات، عیدی، تغییر شرایط کار، بازگشت به کار و سایر مطالبات کارگران و کارفرمایان
 • نماینده کارفرما در دادگاه، دادگستری، تامین اجتماعی، تعزیرات حکومتی، اداره کار و سایر نهادهای دولتی
 • پیگیری استفاده از تخفیفات بیمه ای و دارایی
 • مشاوره و پیگیری دریافت تسهیلات بانکی
 • تهیه لایحه در امور مربوط به قانون کار ازقبیل: لایحه رفع پلمپ، لایحه طرح شکایت، دفاعیه ها و …
 • مشاوره تخصصی در انجام امور مربوط به تسویه حساب
 • مشاوره در حوزه ایمنی
 • مشاوره تخصصی در حوزه روابط کار و قانون کار
 • تنظیم و انعقاد قراردادهای کار، فرم های تسویه حساب معتبر، فیش حقوقی و …
 • تنظیم و تصویب آیین نامه انضباط کار
 • تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار
 • شرکت در جلسات هیئت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و دفاع از حقوق کارفرما
 • تنظیم لیست حقوق و دستمزد پرسنل، اعلام ورود و خروج ها و پیگیری بازرسی ها
 • فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری
 • احراز و احتساب سوابق بیمه ای کارکرد کارگران در اداره کار
 • مشاوره و اصلاح جذب پرسنل، وضعیت بیمه و اضافه کار پرسنل