بالا
 

میزان مرخصی استحقاقی سالیانه پرسنل و ذخیره ایام مرخصی

میزان مرخصی استحقاقی سالیانه پرسنل و ذخیره ایام مرخصی

🔻با توجه به ماده ۶۴ ق کار، مرخصی سالیانه کارگران با استفاده از مزد و احتساب ۴ روز جمعه، یک ماه است که در صورت عدم احتساب روزهای جمعه ۲۶ روز کاری محاسبه می‌شود. و برای کار کمتر از یکسال، مرخصی به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می‌شود.

🔻به موجب ماده۶۶ ق کار، کارگر نمیتواند بیش از ۹ روز از مرخصی سالیانه خود را ذخیره کند.مرخصی‌هایی که بدین طریق ذخیره شود در سنوات مختلف جمع و به حساب طلب مرخصی کارگر منظور می‌گردد که بازخرید مرخصی در حین اشتغال مجوزی ندارد و در هنگام خاتمه قرارداد یا بازنشستگی حساب می‌گردد.

نظری ثبت نشده است.

ارسال پاسخ