بالا
 

پرسشهای متداول

پاسخ پرسشهای تخصصی خود را از ما بخواهید..

m
وارد کنندگان چگونه می‌توانند شناسه کالا دریافت کنند؟

مراحل دریافت شناسه کالا به این طریق است که واردکنندگان باید پس از ثبت نام و احراز صلاحیت در سامانه جامع تجارت به آدرس NTSW.ir، به سامانه شناسه کالا به آدرس Cid.ntsw.ir وارد شده و پس از تشکیل شناسنامه کالا اقدام به دریافت شناسه کالا کنند.

شناسه کالا چیست؟

شناسه کالا، شناسه‌ای است که به مجموعه‌ای از خصوصیات یک کالا از قبیل جنس، نوع، مدل، نام تجاری و نوع کاربری نسبت داده می‌شود.
شناسه کالا، زبان مشترک تشریح کالا در فرآیند تجاری کشور بالاخص بین سامانه‌های الکترونیکی از قبیل سامانه جامع تجارت ایران، ثبتارش، پنجره واحد تجارت فرامرزی، بارنامه برخط و جامع انبارها خوا‌هد بود.
سامانه شناسه کالا، به استناد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایجاد شده است و اگر بتواند به درستی نقش خود را در تجارت ایران اجرا کند می‌تواند نقش به سزایی در شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و مبارزه با قاچاق کالا داشته باشد.

سود مالیاتی چیست؟

سود مالیاتی سودی است که توسط ممیز مالیاتی مبنای محاسبه مالیات قرار می گیرد.

نحوه محاسبه سود مالیاتی:

سود ابرازی + درآمدهای کتمان شده + هزینه های غیر قابل قبول

شرایط دریافت بیمه بیکاری :

1) بیکاری بدون میل و اراده شخصی
۲) مراجعه ظرف۳۰روز به واحدهای تعاون،کارو رفاه اجتماعی
۳) داشتن حداقل ۶ماه سابقه برای کارگران دائمی
۴) داشتن حداقل یکسال سابقه کار وپرداخت حق بیمه در آخرین کارگاه برای کارگران قراردادی

آیا میتوان سابقه بیمه تامین اجتماعی سالهای قبل که واریز نشده را یک جا واریز کرد؟

تنها سابقه قابل خریداری عبارتند از : سابقه سربازی و همچنین کسری سابقه تا ده سال (جهت بازنشستگی با سن ۶۰ سال آقایان و سن ۵۵ سال خانم ها) مابقی کسری بیمه ای که به علت عدم اشتغال ایجاد شده قابل محاسبه و پرداخت نمی باشد.

از نظر سازمان مالیاتی، در چه شرایطی الزامی به صدور صورتحساب نخواهد بود؟

بر اساس بخشنامه‌ی سازمان امور مالیاتی، صاحبان مشاغل گروه سوم با پیش شرط عدم شمول در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا سقف نیم درصد ارزش معاملات کوچک الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت.
براساس بخشنامه‌ی رئیس سازمان مالیاتی، در صورتی که صاحبان مشاغل گروه سوم موضوع آیین نامه ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم، مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نباشند، برای معاملات خود تا سقف ۰٫۵درصد حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره ۳ قانون برگزاری مناقصات، الزامی به صدور صورت حساب نخواهند داشت.
بر اساس مصوبه اردیبهشت ماه هیئت دولت، معاملات کوچک تا سقف مبلغ دویست و بیست میلیون (۲۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال، در معاملات متوسط مبلغ معامله بیشتر از سقف معاملات کوچک می‌باشد و از مبلغ دو میلیارد و دویست میلیون (۲٫۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تجاوز نکند، تعیین شده است. بر این مبنا در معاملات با ارزش کمتر از یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان نیازی به ارائه کد اقتصادی طرفین(خریدار و فروشنده) وجود ندارد و معاملات فصلی با این شرایط به صورت تجمیعی قابل ارائه به سازمان مالیاتی می‌باشد.
در ادامه این بخشنامه آمده است، مفاد این حکم در موارد درخواست صدور صورت حساب از سوی خریدار جاری نمی‌باشد، رعایت ساختار صورت حساب موضوع این ماده برای این گونه صورت حسابها الزامی نیست.

ارزش افزوده ای که روی قبوض آب و برق و گاز مودی پرداخت میکند،آیا به عنوان اعتبار مالیاتی مورد پذیرش قرار میگیرد؟

براساس بند ۷ بخشنامه۲۸۰۰۴
مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مودیان مشمول قانون بابت آب ، برق ، گاز ، تلفن (در قالب صورتحساب‌های صادره ارائه دهندگان خدمات یاد شده)برای فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه کالا و خدمات ارائه شده توسط آن‌ها خواهد بود .

مطالبه مالیات متمم به استناد تراکنش و گردش حساب مودی ،که بعضا از عملکرد ۱۳۹۰ به بعد برای برخی از مودیان صادر و ابلاغ گردیده به استناد کدام ماده از قانون مالیاتهای مستقیم و کدام آئین نامه میباشد؟

در قانون قدیم قبل از اصلاحیه مورخ ۹۴/۴/۳۱ باستناد تبصره ۲ ماده۹۷ در فراز پایینی این تبصره آمده است :
در صورت داشتن درآمد ناشی از فعالیت مکتوم که مستند به دلایل وقراین کافی باشد درآمد مشمول مالیات آن فعالیت همواره از طریق علی الراس تشخیص و به درآمد مشمول مالیات قبلی افزوده میشود.
حال چنانچه برگ تشخیص صادر وابلاغ شده چه به قطعیت رسیده باشد یا نرسیده باشد ومعلوم شود مودی فعالیت کتمان شده داشته است چه از طریق رسیدگی به تراکنشهای مالی فرد باشد چه هر گونه قراین ودلایلی اداره امور مالیاتی میتواند نسبت به آن فعالیت مودی برگ متم صادر کند پس بنابراین تراکنش های مالی مودی نیز میتواند یکی از قراین و دلایل برای تشخیص درآمد متم باشد و در اصلاحیه قانون در تبصره ماده ۹۷ با راه اندازی بانک اطلاعات نظام جامع مالیاتی مجموعه اطلاعات بدست امده از سیستم بانکی وغیره نسبت به تعیین مالیات مودی اقدام خواهد شد.

مدت سه سال است که در یک شرکت پخش نان صنعتی مشغول به کارم. اما کارفرما برای ما بیمه رد نمی‌کند. اگر در طول اشتغال برای خود بیمه آزاد رد کنم و بعد از اخراج یا پایان کار علیه کارفرما شکایت کنم حق من در مدتی که بیمه آزاد رد کرده‌ام محفوظ می‌ماند یا خیر؟

بیمه کارگاهی بر بیمه اختیاری و آزاد ارجحیت دارد و کسی که مشمول بیمه اجباری باشد پرداخت بیمه آزاد برای وی فاقد وجاهت قانونی است. البته شما می‌توانید هرگاه که اراده کنید بابت سوابق بیمه‌ای خود در کارگاه به هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار مراجعه کنید و چنانچه مدارک کافی دال بر اشتغال و کارکرد ارائه کنید هیئت‌های حل اختلاف رأی به پرداخت حق‌بیمه توسط کارفرما خواهند داد. در این حالت حق‌بیمه‌های پرداختی بابت مشاغل آزاد قابل‌استرداد نیست و هنگام ارائه خدمات نیز لحاظ نخواهد شد.

در یکی از شرکت‌های خصوصی مشغول به کارم و بیمه‌شده از نوع «مشمولان قانون کار» و تامین‌اجتماعی هستم. آیا قبل از بازنشستگی، در صورت فوت بنده، مستمری به خانواده‌ام تعلق می‌گیرد یا خیر؟

یکی از خدمات سازمان تامین‌اجتماعی، بر اساس مواد ۸۰ و ۸۱ قانون تامین‌اجتماعی، پرداخت مستمری فوت به بازماندگان بیمه‌شدگانی است که فوت می‌کنند. البته برقراری مستمری برای بازماندگان مستلزم داشتن شرایطی است که در ذیل به آنها اشاره می‌شود:
اگر بیمه‌شده بر اثر حوادث ناشی از کار در کارگاه یا محل‌های مرتبط با کارگاه، هنگام مأموریت کاری، برای نجات جان سایر کارکنان، یا بر اثر بیماری‌های حرفه‌ای جان خود را از دست بدهد، نیاز به شرایط خاصی برای برقراری مستمری فوت نیست.
در چنین شرایطی چنانچه بیمه‌شده یک روز هم سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد بازماندگان از مستمری بهره‌مند می‌شوند.
این افراد و کارگران اگر در سازمان تامین‌اجتماعی بیمه هم نشده باشند با صرف احراز روابط کاری با کارگاه توسط سازمان تامین‌اجتماعی و هیئت‌های حل اختلاف وزارت کار، بازماندگان می‌توانند از مستمری برخوردار شوند.
اما اگر فوت بیمه‌شده ناشی از کار یا بیماری‌های مرتبط با کار نباشد نیاز به شرایطی است که به ترتیب عبارت‌اند از: در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که در ۱۰ سال آخر حیات خود، حداقل سابقه پرداخت حق‌بیمه یک سال را داشته باشد، مشروط بر اینکه ۹۰ روز از سابقه مذکور (یک سال) ظرف آخرین سال حیات بیمه‌شده باشد، برای بازماندگان مستمری برقرار می‌شود.
در صورت نداشتن شرایط بند قبل، چنانچه بیمه‌شده‌ای حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه قبل از فوت داشته باشد، بازماندگان وی از مستمری فوت برخوردار خواهند شد.
براساس این بند چنانچه حقوق تعیین‌شده برای خانواده متوفی از حداقل حقوق مقرر در سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق ‌ترمیم خواهد شد.
در صورت فوت بیمه‌شده‌ای که بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه دارد، به نسبت سنوات پرداخت حق‌بیمه، بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ همان قانون، به بازماندگان وی مستمری پرداخت می‌شود. بنابراین در صورتی که حقوق پرداختی از حداقل حقوق سال مربوطه کمتر باشد، تا حداقل حقوق افزایش نمی‌یابد و حقوق استحقاقی پرداخت می‌شود.
بر اساس اصلاحات جدید، در صورتی که بیمه‌شده متوفی هیچ یک از شرایط مذکور را نداشته باشد و بین یک تا ۱۰ سال سابقه پرداخت حق‌بیمه داشته باشد، بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق‌بیمه بدون رعایت ماده ۱۱۱ قانون تامین‌اجتماعی مبنی بر پرداخت حداقل حقوق سال مربوطه از مستمری برخوردار می‌شوند.

پرسش شما ارسال شد ، پس از اینکه به آن پاسخ داده شود در سایت منتشر خواهد شد.

پرسشهای شما

  • ناشناس asked:
    با سلام ایا لیست بیمه را در اخر ماه ارسال نکنیم جریمه میشویم
    • وزین replied:
      با سلام.بله ماده 197 و 199 مطالعه بفرمایید