بالا
 

Author: ادمین سایت

m

ریسک در گزارشگری مالی

عدم اطمینان یکی از ویژگی‌های بارز هر محیط اقتصادی است. اساساً رویکرد شرکت‌ها نسبت به ریسک تصمیمات، معاملات و قیمت‌های بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد. تصمیمات درست و عاقلانه بر مبنای اطلاعاتی گرفته می‌شوند که ریسک و شرایط عدم اطمینان را تشریح می‌کند و...

m

سیاست تقسیم و اندوخته کردن سود

سود انباشته همیشه یکی از منابع تامین مالی بلند مدت برای شرکتها بوده است . معمولا شرکتهای سهامی عام 35% سود خالص ( سود پس از کسر مالیات ) را به حساب سود انباشته منظور می کنند. از آنجایی که بخشی از سود سالانه به...

s

موارد رد دفاتر قانونی بر اساس آیین نامه جدید تحریر دفاتر

موارد رد دفاتر قانونی بر اساس آیین نامه جدید تحریر دفاتر به شرح زیر می باشد . توضیح اینکه تخلف از تکالیف مقرر در آیین نامه در موارد زیر موجب رد دفاتر می باشد: ۱- در صورتی که دفاتر ارائه شده نزد مراجع ذیربط به ثبت...

s

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی

هر شخصیت حقوقی(شرکت) باید پس از تأسیس برای تشکیل پرونده  مالیاتی در واحد مالیاتی، اقدام کند. طبق مقررات مربوطه، شرکت تا 2 ماه پس از تأسیس مکلف به تشکیل پرونده دارایی و پرداخت حق التمبر (مالیات) سرمایه می باشد.  تشکیل پرونده مالیاتی به معنای آن...

s

نقد و شرح قانون مالیات‌های مستقیم

ابهام واﮊگان، نارسایی‌ها، تضاد‌ها و تناقض‌ها 1 -مفاهیم اساسی مانند «مالیات»، «مودی»، «مالیات‌های تکلیفی» تعریف و توضیح داده نشده و اوصاف آنها مشخص نشده‌اند. واﮊه «مالیات» از جمله در مواد 1و تبصره 2 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم، واﮊه «مودی» از جمله در تبصره 2...